Ermita Sant Elies

Denominació

Antiga ermita de sant Elies i santa Anna

Localització:C/ Ave Maria, 6

Clau: 05

Nivell de protecció: parcial

 

Descripció

Edifici de planta rectangular, d'una altura, situat en un cantó. Respon a la típica planta basilical amb accés centrat en planta, en un dels seus costats menors. L'estructura és de pòrtics paral·lels a façana amb murs portants exteriors de tapiera. La coberta és a dos aigües, de tall àrab. Els murs exteriors estan arrebossats i encalats. L'accés es produeix mitjançant un buit voltat amb forma d'arc de mig punt, que permet una gran amplitud d'aquest. Pareix ser que és la primitiva construcció alçada pels pares carmelitans en establir-se a l´Eliana; per tant, pot ser considerada com l'origen de l'assentament que generà la població actual.

 

Entorn

Es troba a la zona d'eixample de la ciutat, situada en un cantó. L'entorn és de carrers ortogonals relativament amples, tot i que la seua localització és propera al nucli antic.

Nivell de protecció existent: cap

Estat de conservació: bo

Usos: activitats recreatives

Estat d'ocupació: total

Règim urbanístic: sòl urbà

Règim jurídic: propietat privada

 

Observació d'interés

Interés tipològic: valor ambiental

Solucions constructives: estructura amb llindes

Solucions ornamentals: carpinteria

Interés paisatgístic: interés cultural; caràcter representatiu

 

Documentació complementària

Observacions: per a una millor conservació, s'haurien d'eliminar els cablejats elèctrics de la façana de l'edifici.

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30