Festivitat patronal del Santíssim Crist del Consol
Festa dels Fadrins