Ocupació i Desenvolupament Local
L'Eliana et Beca (convocatòria oberta per a una beca en l'àrea d'informàtica)
11/05/2017

Beques per a persones amb titulació finalitzada: L' ELIANA ET BECA 2017

Una beca convocada per l'Ajuntament de l'Eliana, Regidoria de Polítiques d'Ocupació i Desenvolupament Local per a l'àrea d'innovació tecnològica.

CALENDARI

11/05/2017- PUBLICACIÓ DE LES BASES I CONVOCATÒRIA "L' ELIANA ET BECA 2017- SEGONA FASE"

Termini i lloc de presentació de sol·licituds: 12/05/2017 - 26/05/2017, tots dos inclusivament. 

REQUISITS

Les persones aspirants hauran de reunir els requisits amb anterioritat a la publicació de les presents Bases:

1. Estar en possessió de la titulació universitària: Grau en Enginyeria Informàtica (o equivalent Pla antic) / Grau en Enginyeria Multimèdia (o equivalent Pla antic) o Grau en Enginyeria Telemàtica (o equivalent Pla antic).

2. No excedir de 35 anys.

3. No incórrer en cap de les circumstàncies arreplegades en l'article 13.2 de la Llei General de Subvencions.

Dotació econòmica:

1.000€ bruts mensuals.

Període becat: Juny-Desembre 2017 (tots dos inclusivament), amb possibilitat de pròrroga.

Dedicació setmanal: 30 hores.

 
01/06/2017: LLISTA PROVISIONAL DE PERSONAS ADMESES I EXCLOSES- L’ ELIANA ET BECA 2017-SEGONA FASE
Aprovada per Resolució nº 1313/2017 de 31 de maig.
  1. PERSONES ADMESES:

 

 

DNI/NIE

 

COGNOMS

 

NOM

PUNTUACIÓ TOTAL DECLARADA

PUNTUACIÓN TOTAL COMPROVADA

48412765- L

ENGUIX CHISVERT

CARLOS

4

4

48405254-Y

SÁNCHEZ YAGO

EDUARDO

6,25

5,25

 

 

 

  1. PERSONES EXCLOSES:

 

 

DNI/NIE

COGNOMS

NOM

MOTIU D'EXCLUSIÓ

48410180-X

ALONSO PÉREZ

CHRISTIAN

Incompliment requisit establit en la Base Primera. No està en possessió de la titulació requerida. No queda acreditada l'equivalència.

 

 

Termini de presentació de reclamacions/alegacions:  02/06/2017 fins el 05/06/2017 (tots dos inclosos) a les 14:00 hores.

13/06/2017: LISTA DEFINITIVA DE PERSONAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS: L’ ELIANA TE BECA 2017-SEGUNDA FASE

Aprobada por Resolución nº 1421/17 de 12 de junio

 

 

 

  1. PERSONAS ADMITIDAS:

 

 

DNI/NIE

 

APELLIDOS

 

NOMBRE

PUNTUACIÓN TOTAL DECLARADA

PUNTUACIÓN TOTAL COMPROBADA

48410180-X

ALONSO PÉREZ

CHRISTIAN

6,6

5,8

48412765- L

ENGUIX CHISVERT

CARLOS

4

4

48405254-Y

SÁNCHEZ YAGO

EDUARDO

6,25

5,25

 

 

 

 

  1. PERSONAS EXCLUIDAS:

 

 

 

------

 

 

 

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30