Calendari del contribuent

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES, TAXA DE GESTIÓ DE RESIDUOS URBANS

1.- Rebuts no domiciliats: del 15/06/2017 al 15/09/2017

2.- Rebuts domiciliats :

  Primer termini: del 15/06/2017 al 15/08/2017. Data càrrec al banc: 01/07/2017

  Segon termini: del 15/08/2017 al 16/10/2017. Data càrrec al banc: 01/09/2017

  Tercer termini: del 15/10/2017 al 15/12/2017. Data càrrec al banc: 01/11/2017

3.- Rebuts domiciliats que han demanat el pagament en un únic termini:

   Del 15/06/2017 al 15/09/2017.  Data càrrec al banc: 29/07/2017

 

TAXA ENTRADA DE VEHICLES:

  1.- Rebuts no domiciliats: del 15/06/2017 al 15/09/2017

  2.- Rebuts domiciliats :

   Del 15/06/2017 al 15/09/2017.  Data càrrec al banc: 29/07/2017

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA:

  1.- Rebuts no domiciliats: del 15/03/2017 al 15/06/2017
 
  2.- Rebuts domiciliats : Del 15/03/2017 al 15/06/2017.  Data càrrec al banc: 24/04/2017.

Resta de padrons, informació provisional pendent de confirmar:

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES:

    De l'1 de setembre a l'1 de desembre de 2017. Data de càrrec al banc: 15/10/2017