La Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat que dirigeix l'administració de l'Ajuntament, compost per l'alcalde i un nombre de regidors que no supere a un terç del total legal de cada ajuntament. Els regidors que la formen són nomenats i cessats lliurement per l'alcalde. En l'Ajuntament de l'Eliana la Junta de Govern Local està composta per 6 membres: l'alcalde-president i 5 regidors.

 

La seua funció és l'assistència a l'alcalde en l'exercici de les seues funcions i exercir les competències que li siguen delegades per l'Alcalde o el Ple. En l'Ajuntament de l'Eliana les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local se celebren habitualment el primer i el tercer dijous de cada mes.

 

Components Junta de Govern Local

 

Presidència:

En Salvador Torrent i Català (PSOE)

Regidors:

Na Marta Andrés Peiró (PSOE)

Na Isabel Montaner Borja (Compromís)

Na Mª Mercedes Berenguer Llorens (PSOE)

En Jose Lorente Marco (EUPV - Els Verds SUMEM)

En Salvador Martínez Medina (Ciudadanos)