Pla de prevenció d'incendis forestals i pla local de cremes

Per acord de l'Ajuntament Ple, de data 26 de maig de 2014, s'ha aprovat inicialment, el Pla local de prevenció d'incendis forestals i el Pla local de cremes del municipi de l'Eliana, tots dos, se sotmeten, simultàniament a la remissió a la Conselleria competent per la seva aprovació, a informació pública, audiència a les persones interessades, durant el termini de 30 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, durant els quals les persones interessades podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes.

El Pla local de prevenció d'incendis, en el qual es troba inclòs el Pla local de cremes es pot consultar clicant sobre el pdf adjunt.

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31