Polítiques Socials
Ajudes per al lloguer d'habitatge 2017
16/05/2017
Les Administracions Públiques es comprometen a col·laborar amb aquelles persones que més ho necessiten perquè puguen accedir a un habitatge en lloguer, prenent mesures per a implantar la línia d'ajudes que done resposta a les necessitats de la ciutadania.
 
Condicions de concessió de les ajudes
  • Ser titular d'un contracte d'arrendament d'habitatge, formalitzat en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans, en qualitat de persona arrendatària, amb durada mínima d'un any, amb esment exprés de la referència cadastral de l'habitatge i que el pagament del lloguer es faça a través d'una entitat financera.
  • Que constituïsca la residència habitual.
 
Qui pot demanar aquesta ajuda?
  • El preu del lloguer ha de ser inferior als límits fixats  per a cada municipi (400€ en l´Eliana).
  • Els ingressos de la Unitat de Convivència, (els ingressos de tots els membres que tinguen el seu domicili en aqueix habitatge), no ha de superar uns límits prefixats. En la pàgina web del portal www.gva.es es pot consultar el simulador.
 
NO es podrà concedir l'ajuda 
  • Si s'és persona titular de ple domini o usdefructuària d'algun habitatge en tota Espanya.
  • Si es té relació de parentiu entre l'arrendatari i l'arrendador. (fins a segon grau per cosanguinitat o afinitat).
  • No estar al corrent de pagament de les obligacions fiscals, tributàries i de la Seguretat Social.
 
Termini i forma de presentació de sol·licituds 
  • Fins al 5 de juny de 2017.
  • El procediment de tramitació serà telemàtic i es farà segons l'establit en l'Ordre 5/2017, de 21 d'abril.
 
Enllaç per a llegir tota la informació, documentació necessària  i tramitació si es compleixen els requisits, en:
 

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30