Formulari de cerca

Jutjat de Pau

El Jutjat de Pau és un òrgan de l'Administració de Justícia que es troba en tots aquells municipis on no hi ha Jutjat de Primera Instància i Instrucció.

El jutge del Jutjat de Pau de l'Eliana és el senyor Rafael Desco Coll. Té com a missió primordial conciliar els interessos enfrontats, i evitar que aquests arriben a instàncies superiors.

Serveis i competències del Jutjat de Pau

Expedients de matrimoni civil.

Sol·licituds de trasllat de naixement o de matrimoni. Fe de Vida i Estat.

Inscripcions de naixement dels fills tinguts en el matrimoni.

Inscripcions de matrimoni celebrat al municipi on té la seu el Registre Civil (església o ajuntament).

Inscripcions de defuncions ocorregudes al municipi on té la seu el Registre Civil.

Expedició de certificats en extracte i literals de naixements, matrimonis, defuncions - o bé estiguen inscrits en aquest Registre, o bé en altre, ja que en aquest cas se sol·liciten d'uns registres civils a altres-.

Inscripcions de capitulacions matrimonials.

En l'ordre civil

Pel que fa  a las demandes civils, només es poden atendre aquelles que fan referència a reclamacions de quantitat no superior a 90,15 euros.

En l'ordre penal

En denúncies penals, la ciutadania hi pot acudir per a posar una denúncia sobre qualsevol fet,  i també pot fer-ho en qualsevol de les comissaries de Policia. Al Jutjat de Pau, solament se celebren els judicis menys greus per fets com insults, coaccions i alguns tipus d'amenaces.

Cooperació judicial amb altres jutjats

Per últim, la ciutadania pot ser citada pel seu Jutjat de Pau per a realitzar algun acte de comunicació o alguna diligència que haja sol·licitat altre jutjat. Aquestes diligències són molt importants perquè el judici s'agilitze; per això, sempre que no s'hi puga acudir, cal comunicar-ho al seu Jutjat de Pau.

 

 
Site developed with Drupal