Formulari de cerca

Església parroquial
Localització: Plaça de l'Església
Localització cronològica: 1894
Clau: 03

Edifici de planta rectangular, format per una sola nau amb capelles laterals, d'estil neogòtic. Té una torre campanar adossada a la façana i inclosa al rectangle de la planta. L'edifici està construït amb maó massís i sòcol de pedra natural. La rematada del campanar com també el cos que conté les campanes són de maó vist, mentre que la resta de l'edifici està lluït i pintat. L'accés se situa al front est, amb una portada atrompetada i un timpà esculpit. La façana principal es completa amb una rosassa i una rematada que manifesta el cobriment a dos aigües de la nau. La coberta és de teula àrab a dos aigües i la rematada del campanar és un tronc de piràmide hexagonal fabricat amb maó massís vist i rematat amb una bola.
 
L'edifici està flanquejat per dos places en els seus fronts est i oest, les quals constitueixen el pol principal de la trama urbana.
Nivell de protecció existent: general
Estat de conservació: bo
Usos: equipament religiós
Estat d'ocupació: total
Règim urbanístic: sòl urbà
Règim jurídic: propietat privada
 
Observació d'interés
Interés tipològic: valor ambiental
Solucions ornamentals: coronació brancals llindes
Interés paisatgístic: incidencia visual caràcter articulador caràcter representatiu interés cultural

 

 
Site developed with Drupal