Formulari de cerca

La Masia del Pilar o del Canonge
Localització: C/ Marquesos de Tremolar
Localització cronològica: 1817
Clau: 02
La denominació d'aquest magnífic edifici com a Masia del Canonge, és deguda a la persona del canonge Luis Lassala, establert a València, que fou qui l'encarregà construir l'any 1817 i el nom de Masia del Pilar, a conseqüència de l'advocació de la capella del mas (1945) a la Mare de Déu del Pilar.  Això no obstant, el primer propietari conegut que va treballar aquestes terres fou el llaurador Mariano Mascarós, veí de la Pobla de Vallbona, qui les va transformar de secà en regadiu i va construir un xicotet habitatge, cap a l'any 1770. De l'actual conjunt arquitectònic en destaca l'edifici central, on s'instal·lava la família propietària, autèntica casa senyorial rural dotada de notables espais interiors i de moltes de les instal·lacions i comoditats disponibles en aquell moment, així com d'una refinada decoració, i la resta de dependències pròpies d'una explotació agrària tals com el celler, l'almàssera, les quadres de treball i de passeig, magatzems, el trull, un molí -les moles del qual es troben exposades a la rotonda del c/ General Pastor-c/ Ferran el Catòlic- i altres equipaments propis d'aquest tipus d’edificació, els quals dissortadament no han pogut ser conservats.

Als marquesos del Tremolar, una de les famílies benestants per les quals va passar la propietat d'aquest mas, es deu la restauració efectuada l'any 1960. Posteriorment, per cessió, cap als anys 90 del segle XX, passà a mans del patrimoni del poble de l'Eliana. En l'actualitat i amb la finalitat de preservar el conjunt i el seu entorn, a través del sistema de concessió (vigent a partir de l'any 2003), l'edifici principal s'ha destinat a centre de dia amb tot un conjunt d'instal·lacions específiques i la part exterior a activitats esportives amb un gimnàs i pistes de tennis, amb l'avantatge que l'empresa concessionària es va encarregar del condicionament i la reforma necessària. No obstant això i gràcies al sistema de gestió que s'ha triat, tot i que l'explotació la gestionen empreses privades, respecte de l'ús de la zona exterior, el Poliesportiu Municipal programa activitats i la zona enjardinada és accessible a la ciutadania, en determinats horaris.

Nivell de protecció existent: general
Estat de conservació: regular
Usos: equipament
Estat d'ocupació: parcial
Règim urbanístic: sòl urbà
Règim jurídic: propietat pública
 
Observació d'interés
Interés tipològic: valor ambiental
Solucions ornamentals: enreixat
Interés paisatgístic: incidència visual, interés cultural i caràcter representatiu
 
Site developed with Drupal