Formulari de cerca

Masia del Pilar o del Canonge
Localització: C/ Marquesos de Tremolar
Localització cronològica: 1817
Clau: 02
Edifici de planta quadrangular, de tres altures, rematat amb coberta a dos aigües. Composició simètrica de façana, amb accés centrat en planta. L'edifici té una planta noble, amb buits abalconats protegits amb enreixat i rematats amb una llinda que sobreïx del pla de façana. Els de la planta superior són menuts i pràcticament quadrats. La planta baixa es diferencia de la resta de l'edifici amb una motlura horitzontal que hi recorre les quatre façanes. Té un gran pati, al qual dóna el cos principal, a través d'una porxada al derrere. A aquest pati també s'obren les distintes dependències de servei: quadres, almàssera, trulls, etc.
 
L'edifici es troba aïllat en una parcel·la que ocupa la major part de la superfície de l'illa, situada al sud-oest, pròxima a l'estació del ferrocarril. La resta de la parcel·la està dedicada a jardí. Hi ha un xicotet bosc annex a l'edifici.
Nivell de protecció existent: general
Estat de conservació: regular
Usos: equipament
Estat d'ocupació: parcial
Règim urbanístic: sòl urbà
Règim jurídic: propietat pública
 
Observació d'interés
Interés tipològic: valor ambiental
Solucions ornamentals: enreixat
Interés paisatgístic: incidència visual interés cultural caràcter representatiu
 
Site developed with Drupal