Formulari de cerca

El Molí de la Lluna
Localització: c/ Alboraig/Alborache s/n, barranc de Mandor
Localització cronològica: al voltant de 1800
Clau: 04
El Molí de la Lluna constitueix un element essencial del patrimoni cultural de l’Eliana. Hi ha constància de la seua construcció al voltant de l'any 1830, a instàncies del procurador de la comunitat religiosa dels frares Carmelites Calçats  de València, fra Josep Pallardó. La història d’aquesta edificació, transcorre en paral·lel al relat evolutiu del territori on s’assenta: a la capçalera del barranc de Mandor, tributari del riu Túria i, amb la finalitat d’aprofitar la força del pas de l’aigua com a energia motriu, junt a la séquia del Gallipont, un dels principals ramals que sorgien de la séquia Mare de Benaguasil, la qual derivava aigua del mateix Túria per a distribuir-la entre les aleshores abundants terres de conreu de Benaguasil, la Pobla de Vallbona i l’Eliana.

La raó del nom del molí podria trobar-se al taulell de ceràmica present a la façana, amb un dibuix d’una lluna en fase creixent. En aquest edifici es conjuga el caràcter de gran mas amb alguns elements de tipus defensiu. Cal destacar que alberga una maquinària gens menyspreable: amb tres moles, el molí posseïa una significativa capacitat de producció farinera, en una època on encara es destinaven grans superfícies de secà i regadiu de la comarca al conreu del blat, en combinació amb cultius complementaris com la dacsa, la ceba i altres hortalisses.                                                                                                                                             

En l'actualitat el Molí de la Lluna, és propietat de l'Ajuntament de l'Eliana el qual ha efectuat diverses accions de restauració i protecció, amb la finalitat de preservar-lo i poder-lo destinar a activitats culturals.

Entorn. L'immoble es troba en una parcel·la situada a l'inici del barranc de Mandor, partida del Barranquet, en la zona oest del terme, molt a prop de la ratlla amb la Pobla de Vallbona.

Nivel de protecció existent: general

Estat de conservació: regular
Usos: molí
Estat d'ocupació: parcial
Règim urbanístic: S N U
Règim jurídic: propietat municipal
 
Observació d'interés
Interés tipològic: valor ambiental
Interés paisajístic: Incidència visual, organització, caràcter representatiu i interés cultural

 

 
Site developed with Drupal