Formulari de cerca

Restes del palau del marqués de casa Ramos
Localització: C/ Puríssima, 7
Localització cronològica: cap a 1850
Clau: 06
Restes arqueològiques del palau del marqués de casa Ramos, que es conserven integrades en una edificació d'ús residencial. Estan inspirades en els corrents historicistes del s. XIX. S'hi conserva una porció del mur del palau amb la seua rematada merletada. Aquesta rematada ocupa, aproximadament, la meitat de l'ample de la façana de l'edifici on estan integrades. També s'hi conserven els buits originaris, de component vertical dominant, flanquejats per pilastres amb capitells simplificats i rematats amb una llinda, també amb motlura simplificada. La façana està remolinada i conserva la morfologia originària de mur de maçoneria.
 
Edifici situat en un dels carrers principals de la població, amb una vorera l'amplària de la qual permet arbratge als escocells i està elevada por damunt del nivell de la resta de voreres.
Nivell de protecció existent: cap
Estat de conservació: regular
Usos: vivenda
Estat d'ocupació: parcial
Règim urbanístic: sòl no urbanitzable
Règim jurídic: propietat privada
Informació bibliogràfica: Jaen Urban, Gaspar. "Aproximación al municipio de l'Eliana"
 
Observació d'interés
Interés tipològic: valor ambiental
Solucions constructivas: Coronació brancals llindes
Interés paisatgístic: Interés cultural caràcter representatiu
 
 
Site developed with Drupal