Formulari de cerca

Telèfons i adreces municipals
A

Ajuntament de l'Eliana
Plaça del País Valencià, 3
Telf: 96 275 80 30
Fax: 96 274 37 13
Correu electrònic: alcaldia@leliana.es

Agència d'ocupació
Plaça del Jutge Miquel Comes, s/n

Telf: 96 275 80 30 , Ext. 341
Correu electrònic: empleo@leliana.es

Autobusos CVT: 96 211 00 08
Pàgina web

Estació autobusos: 96 349 72 22

Aigua potable i clavegueram AQUAGEST LEVANTE
C/ València, 34 - L'ELIANA
Telf 96 165 62 52 - Fax 96 274 42 07
Pàgina web

Agrupació Municipal de Voluntaris de Protecció Civil
Recaptació: C/ Puríssima, 12, baix
Telf: 96 275 80 30

B

Biblioteca Municipal
General Pastor, 36
Telf: 96 274 23 71
biblioteca@leliana.es

Bombers
Telf: 112

C

Casa de la Joventut

General Pastor, 34
Telf: 96 275 80 30 ext. 401
Correu electrònic: joventut@leliana.es

Casa de la Música
C/ Begonya, 1
Telf - fax: 96 165 55 55

Cementeri municipal
Telf: 96 275 80 30. Ext. 333
Correu electrònic: sgarcia@leliana.es

Centre Sociocultural
Plaça del Jutge Miquel Comes, s/n
Telf: 96 165 59 26
Fax: 96 274 35 19

Centre de Salut
C/ Rosers, 23
46183 - L'Eliana (València)
Telf: 962718440
URGÈNCIES: 962718445

Cor de l'Eliana
Centre Sociocultural de l'Eliana
Plaça Jutge Miquel Comes, s/n
46183 - L'Eliana
Correu electrònic: cordeleliana@gmail.com
Pàgina web

Col·legi Monte Alegre
C/ José Alegre Rubio, 11
Telf: 96 274 36 09

Col·legi Verge del Carme
Av. Diputació, s/n
Telf: 96 274 19 66

Col·legi El Garbí
Av. Poliesportiu, 4
Telf: 96 275 04 11

Col·legi L'Olivera

C/ Gesmils, 24

Telf: 96 275 82 47  Fax: 96 275 82 48

Correus inf-reclamacions
Telf: 900 50 60 70

Correus L'Eliana
Telf: 96 274 14 38

Creu Roja
Telf 96 274 35 54

E

Emissora municipal de ràdio (Ràdio Túria 90.3)
C/ General Pastor, 36
Telf: 96 274 46 56
Correu electrònic: radioturia@leliana.es

Emergències
Telf: 112

Escola Taller
Telf: 96 165 55 14
Correu electrònic: etaller@leliana.es

 

F

Farmàcia l'Eliana: Jaime Burguete
C/ Rosers, 14
Telf: 96 274 30 83

Farmàcia l'Eliana: Júlia Bas
C/ José Alegre Rubio, 21
Telf: 96 165 60 94

Farmàcia l'Eliana: Higinio Tel Orengo
C/ València, 47, baix
Telf: 96 275 80 22
Correu electrònic: higitel@hotmail.com

Farmàcia l'Eliana:  Maria Teresa Torres
C/ Puríssima, 10
Fax: 96 274 01 18
Telf: 96 274 01 18

Farmàcia l'Eliana: Esther Jiménez Alcañiz
Av. Camp de Túria, 1
Fax: 96 274 16 42
Telf: 96 274 16 42

G

Guàrdia Civil la Pobla de Vallbona
Telf: 96 276 00 07

Guàrdia Civil
Telf: 062

H

Hospital Arnau de Vilanova
C/ Sant Climent, 12
València
Telf: 96 386 85 00
Pàgina web

I

Institut Nacional de la Seguretat Social (Llíria)
C/ Trencall, 37
Telf: 96 278 09 81
Fax: 96 279 00 33

Institut de Secundària IES  L'Eliana
Av. Poliesportiu, s/n
Telf: 96 274 42 50

INEM (Llíria) Oficina d'ocupació
C/ Juan Izquierdo, 91
Telf: 96 278 02 27

Iberdrola (Avaries)
Telf: 96 363 83 97
Pàgina web 

J

Jutjat de Pau
C/ Puríssima, 12, 3a planta
Telf: 96 165 67 33
Horari: 8.00 a 14.00h de dilluns a divendres
Correu electrònic: juzgadodepaz@leliana.es

M

Metro
Telf: 96 385 11 11

N

Notaria (Carmen Küster Santa-Cruz)
C/ General Pastor, 19 - 1ª
Telf: 962741162

P

Parròquia
Telf: 96 165 61 09

Policia Local L'Eliana
C/ Puríssima, 12, baix
Telf: 96 274 07 01
Fax: 96 165 61 25

R

Ràdio municipal
(Ràdio Túria 90.3)
C/ General Pastor, 36
Telf: 96 274 46 56
Correu electrònic: radioturia@leliana.es

S

Servei de Recollida d'Estris
NESCO (RECOLLIDA D'ANDRÒMINES) Telf: 900 100 310
DESCO (RECOLLIDA VERDA) Telf: 900 502 163

Serveis Municipals
C/ Puríssima, 12
Telf: 96 275 80 30

Serveis Socials
Plaça Jutge Miquel Comes, s/n
Telf: 96 165 59 26

T

TAXILAELIANA.COM
Telf: 607 226 228
Pàgina web

Taxi Telf: 670 364 849

Taxi Telf: 608 868 654
    
Tren Renfe
Telf: 902 240 202
Pàgina web

U Unió Musical
Telf: 96 165 55 55

 
Site developed with Drupal