Formulari de cerca

Benvingut a

l'Àrea d'Ocupació

Dj, 11/22/2018 - 15:45
Ocupació
L'Ajuntament destinarà més de 330.000 euros a la contractació de 25 persones en situació de desocupació
Els contractes duraran 6 mesos i seran de jornada completa.

La Regidora de Polítiques d'Ocupació i Desenvolupament Local, Marta Andrés, ha informat que l'Ajuntament de l'Eliana contractarà a 25 persones en situació de desocupació durant 6 mesos a jornada completa en el marc dels programes de subvencions iniciativa social en col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana 2018, EMCORP i EMCORD subvencionats per la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treballe-SERVEF (Labora). Les persones seleccionades s'incorporaran a diferents àrees municipals al desembre d'aquest mateix any.

El Programa EMCORP està destinat a la contractació de persones aturades, d'almenys 30 anys d'edat, inscrites en el SERVEF (Labora). El programa EMCORD, es destina a la contractació de persones en situació de desocupació de llarga durada, concretament, als qui havent sigut objecte d'un itinerari personalitzat d'inserció laboral, figuren inscrites com a demandants d'ocupació en el SERVEF (Labora) durant almenys 360 dies en un període de 540 dies.

La subvenció que va a rebre l'Ajuntament de l'Eliana per tots dos programes suposa el 25 per cent, del cost total de les contractacions. L'Ajuntament aportarà el 75 per cent, restant de pressupost municipal per a augmentar el nombre de contractes.

El primer edil, Salva Torrent, ha ressaltat l'esforç i l'aposta de l'Ajuntament per millorar les condicions de vidan dels veïns i veïnes de l'Eliana “amb aquest programa, les persones aturades aconsegueixen formació i un salari, desenvolupant les seues capacitats i adquirint noves habilitats per a augmentar les seues possibilitats de trobar ocupació".

D'acord amb el procediment de selecció de personal d'aquests programes, l'Ajuntament ha de presentar oferta d'ocupació al centre SERVEF (Labora), que efectuarà una preselecció entre persones aturades que, preferentment, no resulten beneficiàries de prestacions o subsidis per desocupació o de rendes vinculades a processos d'inserció laboral.

L'Ajuntament contractarà als qui obtinguen major puntuació en la baremación dels criteris establits en l'Annex de l'Ordre 8/2016 de la citada Conselleria, sense que puga contractar-se a més d'un membre de la mateixa unitat familiar. En cas d'empat, se seleccionarà a qui acredite menor renda per càpita de la unitat familiar.

Qualsevol persona interessada a formar part de la selecció de personal d'aquests programes, ha de complir els requisits establits i sol·licitar-ho amb el codi d'ocupació (que s'adjunta en el llistat) en el centre SERVEF (Labora) fins al 28 de novembre 2018 (inclusivament).

OCUPACIONS SOL·LICITADES. CODIS I REQUISITS

EMCORP 18 (persones aturades d'almenys 30 anys d'edat inscrites en el SERVEF)

27111046: ENGINYERS TÈCNICS EN INFORMÀTICA DE SISTEMES.

27121049: ENGINYERS TÈCNICS EN INFORMÀTICA DE GESTIÓ.

27191022: ENGINYERS TÈCNICS EN INFORMÀTICA, EN GENERAL.

NOMBRE DE LLOCS: 1

22401012: GRAU EN MAESTRO/A DE EDUCACIÓ PRIMÀRIA.

NOMBRE DE LLOCS: 1

26521015: TÈCNICS SUPERIORS EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES, EN GENERAL.

NOMBRE DE LLOCS: 1

24811013: ARQUITECTE TÈCNIC.

NOMBRE DE LLOCS: 1

24241018: ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES

NOMBRE DE LLOCS: 1

24621018: ENGINYERS TÈCNICS EN CONSTRUCCIÓ I OBRA CIVIL.

NOMBRE DE LLOCS: 1

43091029: EMPLEATS ADMINISTRATIUS, EN GENERAL.

NIVELL FORMATIU: Cicle Formatiu Grau Mitjà Gestió Administrativa/ Cicle Formatiu Grau Superior Administració i Finances.

NOMBRE DE LLOCS: 2

56291025: CUIDADORS DE PERSONES AMB DISCAPACITAT I/O DEPENDÈNCIA, EN INSTITUCIONS.

NOMBRE DE LLOCS: 2

29221044: PERIODISTES

NOMBRE DE LLOCS: 1

EMCORD 18 (contractació de persones en situació de desocupació de llarga durada, concretament als qui havent sigut objecte d'un itinerari personalitzat d'inserció laboral, figuren inscrites com a demandants d'ocupació en el SERVEF durant almenys 360 dies en un període de 540 dies)

95121019: PEONS D'HORTICULTURA, JARDINERIA.

MESOS D'EXPERIÈNCIA: 3

NOMBRE DE LLOCS: 4

32021053: CAPS D'EQUIP I/O ENCARREGATS DE PINTORS I EMPAPELADORES.

MESOS D'EXPERIÈNCIA: 6

NOMBRE DE LLOCS: 2

72311035: PINTORS I/O EMPAPELADORES.

MESOS D'EXPERIÈNCIA: 3

NOMBRE DE LLOCS: 2

96011029: PEONS D'OBRES PÚBLIQUES, EN GENERAL.

MESOS D'EXPERIÈNCIA: 3

NOMBRE DE LLOCS: 6

Més informació:

Agència d'Ocupació i Desenvolupament Local-Ajuntament de L’ Eliana.

Centre Sociocultural L’Eliana.

Plaza Jutge Miguel Comes, s/n.

962758030 ext .341

aedl@leliana.es

 

 

 
Site developed with Drupal